Για όσους εργαζομένους απαιτείται η παρουσία τους στο γραφείο, βρίσκονται σε χώρο που απολυμαίνεται τακτικά, ενώ γίνεται χρήση αντισηπτικών υγρών και γαντιών. Επιπλέον ο χώρος έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο χωροταξικά, ώστε να μην έρχονται σε άμεση επαφή μεταξύ τους και να τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας.

Σε όλο το υπόλοιπο διοικητικό προσωπικό και τους υπαλλήλους του τηλεφωνικού μας κέντρου, παρέχουμε δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνική υποστήριξη, ώστε να εργάζονται από τον χώρο κατοικίας τους. Όλες οι επικοινωνίες γίνονται πλέον μέσω τηλεφώνου, email και video conference, με στόχο την ασφάλεια όλων και την ομαλότερη λειτουργία της εταιρίας.